Atributy lístku

Editační pole

OCR JÙc/.-. t) % at u 'a- u^ "
C

f*r /*. imm« kuriosa*
fowenak* WIM1*91 âlMK/ =51n ?t H&.,
i» 8, Zwm/
% «lánku M, dijerová o mhQSX v 3, ö. ätnat o htúmMkěm pf^klodu WmmmkéxQ plnu Jo» U«|«Mi *»tf«r*tft 2 1. ötvrtl 17. »tolo«
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Položkový rozpis (prázdný)

Systémová pole

ID 1fb0aa1bd0b04ed58a2bfeb7f1f29fc1
Stav Nový
Katalog Předmětová část
Skupina Překlady v Habeši
Pořadí 1
Soubory [P-Překlady v Habeši-1-1.tif]

Přímý odkaz na lístek