Atributy lístku

Editační pole

OCR Klicpera,Václav Kliment
* Drahého ročníku Blbiiotheky g***geh původní o h románů hiatoriácých i novověkých... Zzpr4v*%rPražak% Noviny 1856,3.60,3,9/3)
/l.. vyšel prévě avaaak prvnítKar+1 IV- před Praa-*kenatalneH%hlstorl& ý román ód Vícskadra Klj-epery. .-Jako svazek druhý vyjde^Pohoraká veanloe od Boženy Nětaeové.&o etvrtéhp evazku jest připravena povRSka^USltel Mllegovla od yrant.řravdyrUvedeno
v rtbrloe Literatura/
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1856
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Klicpera, Václav Kliment
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01060448

Systémová pole

ID 07563356380dd56174f3cae7456050ca
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Klicpera, Václav Kliment 1855
Pořadí 70
Soubory [O-Klicpera, Václav Kliment 1855-70-1.png]

Přímý odkaz na lístek