Atributy lístku

Editační pole

OCR Klicpera, Václav Kliment.
7 ! 2 Prahy. Oo máme v literatuře nového?... ZT Zpráva J7 / . Poutník od txavy 2, 1859, I, č, 20, 235,
15/5 /
/JOo n;..Í!':e v liter^tu^^ novelo''ní-
lo;... 311 neacM-??,ovSem střeáu a vúdoe. ... Za pokv? o utvoření takovéhostředu povážu-
Jeme almanach Kytici, vySlý nedávno nákladem K.Jeřábkově a okrálen# proatomlloM podobiznou našeho veterána Klicpery....^eai prozaickými eepeáRíml vynikají tu nad jiná příspěvky Fr.Pravdy,dra Jana Palackého,dra Rlepra,K.Starého, K.hrbena, J.Vaclika a V.Fnrcha; z báaní bez odporu aonety V.LeKetickěho^ve kterých spojuje ae abferetvující svěžaet a ladnou o-krouhloetí formy. ... Vyšly též Luaejník a živa,... Najgůležltřjží řl^n^k v Kueejníku Jaet Článek Tomkův o nalezení Libušina aoudu, ... Cl^nak ten vyšel také nřmeeky nákladem í^upea. ... V poslednímvystoupil prof.MajU
loch a nřmeakou brožurkou proti nestydatosti BUdln^erovř,projevované v jeho črjeplau Rakous! ska v ohledu na nás Čechy.Jak ae proslýchá,dostane se Bí!d^ngerovl podobného naučení také ae strany ^ad&rKké.Řa jeho r^k utrh^*ný nak v HybelovS ^a^opiae odnoví t^t^jg důklad-*,
na . - "- j aoký
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1859
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Klicpera, Václav Kliment
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01060448

Systémová pole

ID 07563356380dd56174f3cae745681744
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Klicpera, Václav Kliment 1855
Pořadí 193
Soubory [O-Klicpera, Václav Kliment 1855-193-1.png, O-Klicpera, Václav Kliment 1855-193-2.png]

Přímý odkaz na lístek