Atributy lístku

Editační pole

OCR Vilém
6 Spolkové zprávy /= Hlas národa 1888 , 6. 313, 10/11 /
[M.j. též oznámení přednášek v literárním odboru Umělecké besedy v Praze dne 10.11. 1888 * Jaroslav Vrchlický promluví o zvláštní podobnosti jedné [blíže neoznačenéj české písně s národní písní proven?alskou a V. Mrštík přečte povídku ze svého rukopisu J
Hol
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Hlas národa
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1888
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mrštík, Vilém
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01082335

Systémová pole

ID 0c5525d77c7e300ee31d5253a0366529
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mrštík, Vilém 1866
Pořadí 16
Soubory [O-Mrštík, Vilém 1866-16-1.png]

Přímý odkaz na lístek