Atributy lístku

Editační pole

OCR zer, František - /
^ /ry: Grillpar
zer'a Tragedie "Kin treuer Diener seines Herm"... /Zorava/ /- Prager Zeitung IB55, Nr. 259 /37 2/11/
/"Grillparzerova tragedie Ein treuer Diener seines Herm bjřla Poděbradským uřeložena do češtiny a má býti v nejbližší době předvedena ne české scéně/
Grillparzer, František; ^^^^r^É^Mí'
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Prager Zeitung
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1855
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Grillparzer, Franz
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jn19990002895

Systémová pole

ID 0e7c361d17f8accef32bc32fde9b92cf
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Grillpalzer
Pořadí 12
Soubory [O-Grillpalzer-12-1.png]

Přímý odkaz na lístek