Atributy lístku

Editační pole

OCR 4, fúrt^Ui^č* ' ^31
Alexander Matuška /: Kronika z konca roku / Úvaha7 /^Národní lísvohození 9, o932, č.l, SloTieníífče hlasy, 5.1, 1]t l/l 1032 /
/jtvaha nad úpadkem slovenské i české literatury, která v uplynulém roce kromě několika spisů zůstala hluboko pod průměrem. Také s3&en-ské^ěasopisy stagnujíjj
O.Sch
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Matuška, Alexander
Názvový údaj / Autor / ID jn19990209531

Systémová pole

ID 182c3d018313761740849853afe7584b
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Matuševič
Pořadí 4
Soubory [A-Matuševič-4-1.png]

Přímý odkaz na lístek