Atributy lístku

Editační pole

OCR Matuška, Alexander
n /- Elex-^ander Matuška J: Jégé /-= La-dislaT^Tadaši7, Itália / Rozprávky' T urč ianskýsv, Martin, nall. Matice slovenské I93I /Eef.7 ^Národní Osvobození 9, 1932, 5. 35, Slovenské hlasy, č. 6, /l/, 4/2 1932 /'
Nadaši, Ladislav
O.Sch.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Matuška, Alexander
Názvový údaj / Autor / ID jn19990209531
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1932

Systémová pole

ID 182c3d018313761740849853afe7bb38
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Matuševič
Pořadí 11
Soubory [A-Matuševič-11-1.png]

Přímý odkaz na lístek