Atributy lístku

Editační pole

OCR M a t u š k a, Alexander
Alexander Matuška: ZnovCL o našich otcoch /"Článek 7" /národní Osvobození 9, . 1932, S. 42, Slovanské hlasy, 6.7, /í/, lÍ/2h-932 /
/ 0 neustálém navracování starší slovenské generace do minulých dob a o jejím planém lokálním vlastenčení 7
O.Sch
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Matuška, Alexander
Názvový údaj / Autor / ID jn19990209531
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1932

Systémová pole

ID 182c3d018313761740849853afe7c5ae
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Matuševič
Pořadí 12
Soubory [A-Matuševič-12-1.png]

Přímý odkaz na lístek