Atributy lístku

Editační pole

OCR /Má*
Matuška, Alexander
\7
Mráz, Andrej
11/2 1932 /
/Rf: Slovenské? pohlady /"Literární časopis/ "líedrtktor A. "ráz J" Poö. ?8, o. 1, Brati-slava *7'
O.Sch
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Matuška, Alexander
Názvový údaj / Autor / ID jn19990209531
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1932

Systémová pole

ID 182c3d018313761740849853afe7cfc3
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Matuševič
Pořadí 13
Soubory [A-Matuševič-13-1.png]

Přímý odkaz na lístek