Atributy lístku

Editační pole

OCR . /
Matuška, AlexanderWUuk ,( . -------------
n - /=^Alexand«rjlatuškaJ: Sborník Matice sloveífskej ... /^Ref7-=^Národní Osvobození 9, 1932, c. 49, SloveTtské hlasy, o. 8, ]XJt 18/2 1932 /
Rf: Sborník ifatieo slovenska;) pre t1azyko-zpyt, národopis, det1epis, a lit «rámu histo riu. Roč. 9. Sešit 1-4. Turčianský sv. Martin, nákladem Mative slovenské 19317
O.Soh
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Matuška, Alexander
Názvový údaj / Autor / ID jn19990209531
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1932

Systémová pole

ID 182c3d018313761740849853afe7d701
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Matuševič
Pořadí 14
Soubory [A-Matuševič-14-1.png]

Přímý odkaz na lístek