Atributy lístku

Editační pole

OCR Sládkovi č, Andrej
Z Hlásníka Slov. Nov. vel. obecenstvu známo jest, že podnikavý rodák náě/##. JZprávaý'
Slovenské noviny - Světozor 1861, č#2, 208, 17/l)
%
/Eug. Krcmery, knihkupec v B.Bystřici, vydá Sládkovičovy prostonárodní slavenské básně: Sbierka zpevov od Sládkovičal/
Bez
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Slovenské noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1861
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Sládkovič, Andrej
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jn19990209769

Systémová pole

ID 18b71c4bf91d2191e28f62fc47b362bb
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Sládkovič
Pořadí 14
Soubory [O-Sládkovič-14-1.png]

Přímý odkaz na lístek