Atributy lístku

Editační pole

OCR Q ß* id J^We^ /j^vu^cxdlC^cX' Jotz-
(j AvhvU ý503/
^O^keJ!/ JrWtUtAy , ^Autvfí/fwMw A^t^eoUl^C^,
Arf-jbyw^sitZ MKÁ&zhdejÁ^aÂsAJÚ+u, (^n^Á'&i^í^ /vtcVm&nů. F* J- CnêeJofy^eù /runs
Přepis OCR Barák, Josef| ʘ [=Barák, Josef]: Spolek spravedlivých zákopníků rochdaleských [Vyprávění]| /=Svoboda 1, 1867, č. 17, 23. 12., s. 495–503./| [Obsah brožury "Stručné dějiny spolku spravedlivých zákopníků rochdaleských", kterou dle anglických pramenů napsal F. L. Chleborád; Barák na závěr připojuje výzvu k českým dělníkům, aby též zakládali svépomocné spolky. Chleborád, František Ladislav.]| Skř
Segmentace: Záhlaví Barák, Josef
Segmentace: Názvová část ʘ [=Barák, Josef]: Spolek spravedlivých zákopníků rochdaleských [Vyprávění]
Segmentace: Bibliografická část In: Svoboda 1, 1867, č. 17, 23. 12., s. 495–503.
Segmentace: Anotační část [Obsah brožury "Stručné dějiny spolku spravedlivých zákopníků rochdaleských", kterou dle anglických pramenů napsal F. L. Chleborád; Barák na závěr připojuje výzvu k českým dělníkům, aby též zakládali svépomocné spolky. Chleborád, František Ladislav.]
Segmentace: Excerptor Skř

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Barák, Josef
Názvový údaj / Autor / ID jk01010730

Systémová pole

ID 1b8bde895994f29801a8a3c23be6abdd
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Barabáš
Pořadí 109
Soubory [A-Barabáš-109-1.png]

Přímý odkaz na lístek