Atributy lístku

Editační pole

OCR r c f t a, K&mil
jHPamil Krofta: Kněz Jan Protiva z Nové Vsi & Chelcického , ,tltLstr Proti va" Po j ednáníT O CCLI 74, 1&0G,190- VX)J
Pojednání, rozebírjpris» otázku totožnosti kněze Jana Prati-v* s mis trém Protivou, jehož se ve svých spisech do volává Petr Cheloi ckjy Autor uvádí životopis Jana ProtTvv, rozebírá jeho Postillu'a jeho kázání, doteku se nžkte*j -rých názorů odborníků, zvláště Ferdinanda Schulze, který do ka zu j e to tožno st obou výěe zmíněných, Naopak Jiří Annenkov ztotožňuje
i stra Protivu s Wiklefeoi? proti }ĚĚmémA názoru vystoupil Jaroslav O-oll; Autorádia citátů z Mistra Protiv^ v Chelci ckého' spisech a^dle znění někte^čh v^ na tká z Wiklefa přikla^i^ se k názoru, ze Mistr Pro ti v* opravdu byl Wiklef, což dokazuje znaní ta obou
z Gheloi ckého v českéoi jazyce a Wiklef o** v^ch v latině, xjoloženích veále sebe na str.
215-219^
0#Sch.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Krofta, Kamil
Názvový údaj / Autor / ID jk01063388

Systémová pole

ID 1eaf0daeea88d6a7de1bfdfbc4e86156
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Krocín
Pořadí 10
Soubory [A-Krocín-10-1.png, A-Krocín-10-2.png]

Přímý odkaz na lístek