Atributy lístku

Editační pole

OCR Batha, František
Fr.Baíha: Žně v díle našich básníků ^tudie/ /=Venkov 36,1941,č.181,Neděle Venkova,pří ITstr.7
Z.S,,
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Baťha, František
Názvový údaj / Autor / ID jk01011119
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Venkov
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1941

Systémová pole

ID 3d6fc759093f0d1ea37e0f84f31bdf25
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Bataille
Pořadí 116
Soubory [A-Bataille-116-1.png]

Přímý odkaz na lístek