Atributy lístku

Editační pole

OCR Příhoda, Václav
V. Příhoda: Vladimír Hýl, Ze tří dílů svěfca OJestopi37 Slezská Ostrava, nákl. Krajinského sdružení učitelstva měšťanských škol 1932 /jRef 7 / Národní Osvobození 10, 1933» 6tl96, výchova a škola, 5. 34,A[Kj, 23/8 1933 /
Hýl, Vladimír
O.Sch
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Příhoda, Václav
Názvový údaj / Autor / ID jk01101566
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1933

Systémová pole

ID 3dad548fe001a780534bb4cdef3e3507
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Přibík, Zdeněk V
Pořadí 286
Soubory [A-Přibík, Zdeněk V-286-1.png]

Přímý odkaz na lístek