Atributy lístku

Editační pole

OCR Jonák, Eberhard Antonín
J : Podle Víden-
ských Novin* uspořádá prof.Jonák... /"Repro dukce zprávy7 / = Pražské noviny , 1852,
Č.293, 4, 10/12 /
/*...s panem Tengborským /T= Ludwik Tegobor-ski/ německé vydání jeho francouzského spisu o poměrech produktivních Ruska* Étu-des sur les forces productlves de la Russlc - V rubr.Zprávy pražské. <Dne 9.prosince ^
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Pražské noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1852
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Jonák, Eberhard Antonín
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01052064

Systémová pole

ID 3dad548fe001a780534bb4cdef7fc417
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Jonák
Pořadí 31
Soubory [O-Jonák-31-1.png]

Přímý odkaz na lístek