Atributy lístku

Editační pole

OCR J ungmann, Josef
0 Pan Josef Jireček+ + ./f Zpráva7 ^Pražské noviny^^ ^91^ <2-3* 9/12 /

/H.^podává o nové jím samým objeveném spisu Tomáše ze štítného v Světozoru Dlovenskych novin následující obšírnější zprávu.- Citována zprlva i s d; slavným otiskem tři ní^t ze ůtitného o Vidění sv* Brigity*- 0 rukopisech díla v bibliotéce pražské. Poznámka o omylu Jungmannovy Historie^ kde jsou zaměněny oba spisy Štítného Viděni a něčí Knihy užitečné sv+ Brigity o zjeveních J
72/
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Pražské noviny
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Jungmann, Josef
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01052183

Systémová pole

ID 3dad548fe001a780534bb4cdeff51ef6
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Jungmann, Josef 1849
Pořadí 157
Soubory [O-Jungmann, Josef 1849-157-1.png]

Přímý odkaz na lístek