Atributy lístku

Editační pole

OCR Šajner, Donát
mat^ tttQ&kk 7. Sborník o Michel Angelo^
^Poznámka7 (= LN 49, 1941, č. 478, str. 7, 19/9)
ro sborníku ELKD, věnpvaném Michelangelovi, zejména jako básníkovi; Michelangelovy sonety přeložili do sborníku podle kritického vydání Josef Polišen-ský a Donát Sajner7
dr. Nor
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Lidové noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1941
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Šajner, Donát
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01122408

Systémová pole

ID 421fa644d0e291a643fc805e9f58be16
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Šach
Pořadí 97
Soubory [O-Šach-97-1.png]

Přímý odkaz na lístek