Atributy lístku

Editační pole

OCR Íček , Jaroslav
Josef anuš, Karel HiKL, Jan Jakubce, Lubor Hiede.rle, Jaroslav Vlček, MiloS Weingart j Literatura česká devatenáctého století.Il.díl. Od Poláka k Langrovi «Druhé vydání, opraveno a doplněné. Praha, 5. Laichter 1917
Rft K* Svoboda («u časopis -atice Moravské 43*44, 1919-20, sv.l, s.461-465, 1919-20 )
k
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Časopis Matice moravské
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1919
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Vlček, Jaroslav

Systémová pole

ID 46d1ba938d5549cc229b080f96aefd27
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Vlček, Jaroslav 1918
Pořadí 19
Soubory [O-Vlček, Jaroslav 1918-19-1.png]

Přímý odkaz na lístek