Atributy lístku

Editační pole

OCR o v á k, Jan Václav
7a.:.. ir^ spisy *íaaa áaoaa KeaeRakáha.Vydává -střední spolek Jednot učitelských na'^oravč* Vrchní redakci vede Jan Kvařala*X vydání upravil 9aa V.Movák* Brac,aáki+jst?#dní spolku jednot uřitelakýeh na YoravS; Archív pre
bádáni o "ivot? a spisech "^t.-oaKnskáhc. Aadaktor JanUstř.spolku Jednot
učitelských na "orav$
Rf: St+SoaEek ^^eaepie Matice Moravské 1913, sv.l, P.IvlSJ
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Časopis Matice moravské
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1912
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Novák, Jan Václav

Systémová pole

ID 48934b16984692ead60ff573c7fa8f8c
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Novák, J
Pořadí 210
Soubory [O-Novák, J-210-1.png]

Přímý odkaz na lístek