Atributy lístku

Editační pole

OCR K a b e 1 í k, Jan
Jan Kabelík:, Vyslovil Jsem loni zde /Ref# 7 /^atfsopis Matice Moravské 41-42, svfl, 463-469, 1917-1918 /
/ Rf: Josef Lelek, Poslední létaBoženy Něra-^cové pobyt její v Litomyšli Výbor" dopisů/ Praha, nákl. Pokrokové revue 1914; -Joser Lelek, Příspěvky kživotopisu Boženy Němcové /jgbírka dopiáů / Pčaha, zvláštní otisk ze zvonu 1917; - Eaeňka záhoře VýCbov z korespondence Boženy Němcové# Praha, Pr# Borový 19177
Lelek, Josef; Záhoř, Zdeněk; Němcová, Božena
0»Sch#
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Kabelík, Jan
Názvový údaj / Autor / ID jk01052324
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Časopis Matice moravské
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1918

Systémová pole

ID 4b294cbe9c25e1efa2e86f9e831cbadd
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina z Kaanů
Pořadí 61
Soubory [A-z Kaanů-61-1.png]

Přímý odkaz na lístek