Atributy lístku

Editační pole

OCR Pazourek, Vladimír-
(D/s redakce? /t Glosy o knihách /=Archa 26, 1940, sv.5, str.2?a/
/Jakub Arbes, Silený JĎb /3 romaneta/. Díla J.A., sv.IV., ed.Melantrich, Pha 1940; tjrž, ^esiáě /Román/. Mclantrich.Pha 1940; !řla,ii,nir Psxot^ek, Ti i pstruzí ieky/Causerie/. Ed.V.Petr, Pha 1940;
Nové vyds ni historických spieů Sofio Podlipské - Anežka PÍemyslovná a Jaroslav Ěternberg. cea.graf.Gnie, Praha.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Archa
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1940
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Pazourek, Vladimír
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01092213

Systémová pole

ID 4bc543f9c1c2682f59fa18a22aa8499e
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Pawel
Pořadí 148
Soubory [O-Pawel-148-1.png]

Přímý odkaz na lístek