Atributy lístku

Editační pole

OCR Pazour ek. Vladimír
Ladislav Jtahlík: ^esaé jara /^šaaé/ Praha, ^e-icv^Jiří íar&ava^:ardea /běs
aě; Brno, ří&a 134M; ^ikmuad ^Kyba: aaK&raai /^^anu/iatrídanék t.árs **aa v*
atiaa /Masé/ Brna, -ar.Xole 1940; Vladimír řa-aourak* Ftažitá Jara /^áanš/ Přarev, Ěartař ií?40; -^anual a La^ahrada: Jan víra /B&aná/ ára ...&aa 1?46
áf: /**:*r*l ^oláa/ (*&rltiek# aSaítaík á, 1^43,
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1940
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Pazourek, Vladimír
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01092213

Systémová pole

ID 4bc543f9c1c2682f59fa18a22aa85993
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Pawel
Pořadí 149
Soubory [O-Pawel-149-1.png]

Přímý odkaz na lístek