Atributy lístku

Editační pole

OCR Pazourek, Vladimír-
O /= redakce?/: Glosy o knihách (=Archa 28,1940,sv,5.,s.278)
/Jakub Arbes, šílený Job/3 romaneta/, díla J.A. sv.IV,ed.Melantrich, Pha 1940; týž. Mesiáš /román/2.sv.. ed.Melyntrich,Pha 1940; Vladimír Pazourek. Tři pstruzí řeky.Causerie, ed.V.Petr, ji Pha 1940/bibelot/; Nová vydáni historických románů Sofie Podlipské - Anežka Přemyslovna Jaroslav šternberg, Ces.graf.Unie, Pha; M.A. šimáček. Ze zápisků, phil.stud.Filipa Kořínka, Dvojí láska, Česká graf.Unie, Pha; Bedřich Slavik. Hanácké písemnictví, R.Promberger,01omou
c7
Rs^
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Archa
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1940
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Pazourek, Vladimír
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01092213

Systémová pole

ID 4bc543f9c1c2682f59fa18a22aa85cec
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Pawel
Pořadí 150
Soubory [O-Pawel-150-1.png]

Přímý odkaz na lístek