Atributy lístku

Editační pole

OCR Rádi , Emanuel
Em.Rádl:/o dnešní filosofii přírodní)' /Rozhledy7ACeská mysl 2,1901, c.3,206-211,1/5; c.4,281-285,1/7; c362-366,1/9; c.6,437-439,1/11/
/Rozhledy Povšechné/
/fřipojen soupis spisů Eimerových a spisů jeho směru/
Eimer,Theodor
' hw
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Rádl, Emanuel
Názvový údaj / Autor / ID jk01101905
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Rozhledy
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1901

Systémová pole

ID 4df86cc25caf88c519977e6f7aa3f4f2
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Rádl
Pořadí 6
Soubory [A-Rádl-6-1.png]

Přímý odkaz na lístek