Atributy lístku

Editační pole

OCR ^''AVvv vč^U, hdrt^Ui
i
Ba la J k a , Bohuš
Bohuš Balajka: Probírka novinkami polská literární vedy lánek^/^Kritický měsíčník 9, 1948, č,15, st r # 334 - 337
/Nové monogr .fie z polská literární historie; zejmá "na W.Borowy: 0 poezji polskiej w wieku XVIII, K.Wy kar Cyprian Norwid - poeta i sztukraistrzj M.Ro^ raankówna: Studium o Olizie Qrzeszkowej a dalsíy
Bez
Přepis OCR Balajka, Bohuš | Bohuš: Balajka: Probírka novinkami polské literární vědy [Článek] | (=Kritický měsíčník 9, 1948, č. 15, 30. 10., s. 334-337.) | [Nové monografie z polské literární historie; zejména Borowy, W.: O poezji polskiej w wieku XVIII, Wyka, K.: Cyprian Norwid - poeta i sztukmistrz; Romankówna, M.: Studium o Olizie Orzeszkowej a další.] | Bez
Segmentace: Záhlaví Balajka, Bohuš
Segmentace: Názvová část Bohuš: Balajka: Probírka novinkami polské literární vědy [Článek]
Segmentace: Bibliografická část In: Kritický měsíčník 9, 1948, č. 15, 30. 10., s. 334-337.
Segmentace: Anotační část [Nové monografie z polské literární historie; zejména Borowy, W.: O poezji polskiej w wieku XVIII, Wyka, K.: Cyprian Norwid - poeta i sztukmistrz; Romankówna, M.: Studium o Olizie Orzeszkowej a další.]
Segmentace: Excerptor Bez

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Balajka, Bohuš
Názvový údaj / Autor / ID jk01010605
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Kritický měsíčník
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1948

Systémová pole

ID 4f62d39fea408c21231a628025a955f5
Stav Segmentovaný
Katalog Autorská část
Skupina Balabas
Pořadí 11
Soubory [A-Balabas-11-1.png]

Přímý odkaz na lístek