Atributy lístku

Editační pole

OCR Hočačová. Helena
tr /**=7: Lyrická prvotina Heleny
Hoáačové /"PoznámkaJT T= LN 49, 1941, č. 190, str. 4, 14/4)
//O básnickém debutu Deě% do oken od Heleny Hodačo-vé7
dr. Nor
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Lidové noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1941
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Hodačová, Helena
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01041443

Systémová pole

ID 4f745f737779b606892c01b2c762cb13
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Hodáč
Pořadí 27
Soubory [O-Hodáč-27-1.png]

Přímý odkaz na lístek