Atributy lístku

Editační pole

OCR (/ r
S. 3./" * Stanislav SoneeIc7* J.Máchal,I>ivadelní hra o cv#C; rillovi a ,iet o dějoví sse AVXI.stol. /" Zpráva J/ časopis %tice Morav- : 3# 1914 * sv.lts#194# I9I4 )
T^prái/a o SláoJca J.Máchala pod výče uvrdenýn Sásvem v "Ča&oplso pro noáamí filolo/jii" III, 1913 o Ivou hrách,pol-áaoných jesuitskou aimde«. ni-f. v Olomouci r.1564 a 1590 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Časopis Matice moravské
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1914

Systémová pole

ID 5187b07d3448d98080149f4e70f174e0
Stav Nový
Katalog Předmětová část
Skupina Hry divadelní, lidové
Pořadí 54
Soubory [P-Hry divadelní, lidové-54-1.png]

Přímý odkaz na lístek