Atributy lístku

Editační pole

OCR Václavek. Bedřich

B.V. B.Václavek :Nové knihy/Ref.1 A I929,č.5,str.7/u J
Index 1,
rRfíK,čapek,Povídky z jedné kapsy.Praha, Aventinum ,1929 ;J. 2.Kiach,Zuřivý reportér [Reportáže"|[Z nšm.!přel.J.Haasová.Praha, ^Pokrok 1929;Arnošt Vaněček,Američtí básníci ^Překlad, sii^hologiel Praha, Ode on 1929 ; J.Ric-tus jB6sné|l?. frJpfe'l.J. Hořejší (Prokletí básníci, s v .3 JPraha,Symposion 1929;X,Biebl, Zlom [Básněř 2ivyd. Praha,Odeoji 1929^G.Ber-nanos,Pod "sluním satanovým jPróza](Z fr. přel. h|\f)obré dílo, ě'v. 95'Štará
Říše,J.Florián 1929 (lm
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Václavek, Bedřich
Názvový údaj / Autor / ID jk01141019
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Index
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1929

Systémová pole

ID 54f0f4263f67364d71c47fc74bd44c5c
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Václavek, Bedřich 1928
Pořadí 91
Soubory [A-Václavek, Bedřich 1928-91-1.png]

Přímý odkaz na lístek