Atributy lístku

Editační pole

OCR Zatloukal, Jaroslav
Jaroslav iiorský-T- Jar. ZatloukalJ : Za-eiirančn . Črta z Jieroegovskéno poddanství /- Maly čtenář 11,1891,-94,Š. 9, 130 -133,-6. 10,140-148 /'

'm
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Zatloukal, Jaroslav
Názvový údaj / Autor / ID jk01152188
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1891

Systémová pole

ID 62016c71bead5ffdfaefbe184cabeb0e
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Zatiranda
Pořadí 28
Soubory [A-Zatiranda-28-1.png]

Přímý odkaz na lístek