Atributy lístku

Editační pole

OCR Zatloukal, Jaroslav
Jaroslav Zatloukal: Paříž [BáseňJ V seái-kovaných ulicích duní a hřmi ### /= Národní Osvobození 4, 1927, 6. 3H/ Hodina, č# 46,' J\j; 13/11 1927 /
Pažíž, 5« září.
0#Sch#
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Zatloukal, Jaroslav
Názvový údaj / Autor / ID jk01152188
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927

Systémová pole

ID 62016c71bead5ffdfaefbe184cac22d9
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Zatiranda
Pořadí 31
Soubory [A-Zatiranda-31-1.png]

Přímý odkaz na lístek