Atributy lístku

Editační pole

OCR Z a t 1 o u k a 3l t Jaroslav
Jé Zatloukal : Jeskyně krápníková J^BásenJ Hluboko pod sluncem, hluboko pod lesy (C Tvar 1, 1927, č.l, str 3 - 4 )
Bez
\
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Zatloukal, Jaroslav
Názvový údaj / Autor / ID jk01152188
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Tvar
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927

Systémová pole

ID 62016c71bead5ffdfaefbe184cac5e6f
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Zatiranda
Pořadí 34
Soubory [A-Zatiranda-34-1.png]

Přímý odkaz na lístek