Atributy lístku

Editační pole

OCR Zatloukal, Jaroslav
Jaroslav Zatloukal : Balada jarní ^/Bésenj Zas bouří jaro krajinami ... ^Tvar' 1, 1927, c#2, st r # 30 - 3lJ
Bez
v
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Zatloukal, Jaroslav
Názvový údaj / Autor / ID jk01152188
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Tvar
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927

Systémová pole

ID 62016c71bead5ffdfaefbe184cac6ad4
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Zatiranda
Pořadí 35
Soubory [A-Zatiranda-35-1.png]

Přímý odkaz na lístek