Atributy lístku

Editační pole

OCR Z a t 1 o u k aJL f Jaroslav
Jaroslav Zatloukal : Balada dvou nocí Báseň/ Houká mi měsíc do oken , ...^ Tvar lf 1927, c#4, str# 78 - 81)
Bez
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Zatloukal, Jaroslav
Názvový údaj / Autor / ID jk01152188
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Tvar
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927

Systémová pole

ID 62016c71bead5ffdfaefbe184cac8485
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Zatiranda
Pořadí 37
Soubory [A-Zatiranda-37-1.png]

Přímý odkaz na lístek