Atributy lístku

Editační pole

OCR Jehlička, Ladislav
Johannes Kirschweng : Synoveo maršálův /Honánl? XPřel. /Tz nšm. 7 L.Jehlička. Praha, iiuk 1941^
hf: Jan Pilař, Román snu a skutečnosti /^Venkov 36, 1941, č. 265, str. 9, 9/11 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Venkov
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1941
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Jehlička, Ladislav
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jn20000401222

Systémová pole

ID 68962ff05b58f43f8f9dc1a422bbd313
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Jednáctík
Pořadí 117
Soubory [O-Jednáctík-117-1.png]

Přímý odkaz na lístek