Atributy lístku

Editační pole

OCR Krásaohorská. Eliška
Altxaader ťuškia : Boris Godunov. Draaatická básea o 22 obrazech. Přel.Eliška Krásaohorská.
/Tpoprvé 16.říiaa 1922 aa Viaohradech v režii Borise KriTšck&^+j?
Rf: K-ček. Z=Josef Kodá8ekZ , Boris Goduaov /=Tribuaa 4, 1922, 3. 244, str. 4, 18/10 1922 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1922
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Krásnohorská, Eliška
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01062911

Systémová pole

ID 6a9c0c130c55b5e8c50e371c920023f2
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Krásnohorská, Eliška 1918
Pořadí 79
Soubory [O-Krásnohorská, Eliška 1918-79-1.png]

Přímý odkaz na lístek