Atributy lístku

Editační pole

OCR Poch, Josef:
-
Josef Poch: 0 četbě našeho lidu /"Článek 7 (= Čes ké slovo 19, 1927, 6. 71, str. lS, 24/3 f"
gaočtu
/"O veřejných knihovnách aVv^jček knih z nich7
Clí. f
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Poch, Josef
Názvový údaj / Autor / ID jk01100330
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927

Systémová pole

ID 6b83071e0e6a1d46a98e0768072e504f
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Poch
Pořadí 8
Soubory [A-Poch-8-1.png]

Přímý odkaz na lístek