Atributy lístku

Editační pole

OCR ťoch, Josef
Joseí H)cíi: Jos8í matějka Život) olánek/ /z i.unir 05, }v<í8-<íy, S.t, 7z-fí7t lvó * 1928/... ... ''
/I) životních osudech Matějkových: též o jeho stycích se Sezimou a wo jkowiczeny
ko
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Poch, Josef
Názvový údaj / Autor / ID jk01100330
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1928

Systémová pole

ID 6b83071e0e6a1d46a98e0768072e5a74
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Poch
Pořadí 9
Soubory [A-Poch-9-1.png]

Přímý odkaz na lístek