Atributy lístku

Editační pole

OCR Poch, Jaroslav-
C- J^oS^v Poch/: Nový knihovnický časopis Poznámk&J7 (= LN 46, 1930, č. 176, str. 7, 7/4)
0 zahájeném vydávání nového knihovnického časopisu Lidová knihovna za redakce Josefa Pocha nákladem Masarykova lidovýchovného ústavu^/
dr. Nor
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Poch, Josef
Názvový údaj / Autor / ID jk01100330
Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Lidové noviny
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1930

Systémová pole

ID 6b83071e0e6a1d46a98e0768072e7bca
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Poch
Pořadí 11
Soubory [A-Poch-11-1.png]

Přímý odkaz na lístek