Atributy lístku

Editační pole

OCR Val eK, 7o3 ta
Yo3ta Yaieü.:Piodavaöx novin /Sloupe*7
Auï 37,1929,S.464,-L-2,14/9 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Názvový údaj / Autor / Jméno Válek, Vojta
Názvový údaj / Autor / ID jk01141218
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1929

Systémová pole

ID 72c3d2d02b36ba71410687a03bafba35
Stav Nový
Katalog Autorská část
Skupina Válek
Pořadí 8
Soubory [A-Válek-8-1.png]

Přímý odkaz na lístek