Atributy lístku

Editační pole

OCR Míinzer, Jan
R.M. ^: Nesplněný úkol ? Polemika 7
/-NárMní práce 5, 1929, c.7,str.2t3, 15/2 7
Peojevuj$ nesouhlas s článkem Jana Míinzra Nesplněny úkol, otištěný v č. 5 Národní práce / 5, 1929 /, a dovozuje,že literatura není odloučena od života a že naopak je s ním spjataJ7
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní práce
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1929
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Münzer, Jan
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01082484

Systémová pole

ID 73a66a93cc432aab5baac3fbae07ef20
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Münz
Pořadí 13
Soubory [O-Münz-13-1.png]

Přímý odkaz na lístek