Atributy lístku

Editační pole

OCR Gelczyňski, Konstanty
Radomír Hubách : Najmladšia poíská poezia /"Článeky Přel. Z"z poli? Peter Pridavok /lEÍAa 3. 1932-33, S. 8, sír. 3, apríl 1933 /
^Stanislav mečiár psal v 1.čísle Klána o polských básnicích ve skupiaš Skaander,kaa patří Jalian Tuwim, Kaziaierz lierzynski, Jan Lechon, Aatoni Slonimski. i.ejplodaějí skupina je Kwadrvga s vlastním meaičnikem.laayslaw Sebyla a Alessander aallašenski, Stanislav Ciesielczak, Konstanty Celczynaki, Stanislav KyazaEct Dobro-wolaki, alodzimlerz Slobodnik, Jerzy Braup, redaktor Zeta, kam píše též Roleslaw Micinski ;
Okolo Gazety Literackiej je Aleksander Galaszka. iďarjan Kižynaki. Ve Vilně vznikla skupina Zdroj,časopis Zagaty, kam pise Czeslaw Miiosz, Jerzy Zagorski. V Lodži žije Marjan Piechala, v ťoznanl jsoa sladí kolem SasopisE Proa / Prám/. To je pouze hrpM nástin. S podobiznou básník* jerzy brauna V
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1933
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Gellner, František
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01032392

Systémová pole

ID 778044249a795ff1506ed43274808dfd
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Gel
Pořadí 10
Soubory [O-Gel-10-1.png, O-Gel-10-2.png]

Přímý odkaz na lístek