Atributy lístku

Editační pole

OCR GELENiUS
ZADÁNO DO
DATABÁZE RET
!ČZ= 69998
NOVOTNÝ, František: Sigmund Hrubý z Jetení vydavatetem Ptiniovy ŇaturaHs historia.
/=Sborník fiiotogický 3, 1912, s.5-54stu
/Hrubý z Jeiení Sigmund jako kritický vydáváte! dHa od: Ptinius Secundus "Naturatis historia". O dí!e samotném, jeho rukopisech, jeho prvotiscích a vydavatelích: Barbarus, Ge!enius. Srovnání kritické./
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Sborník filologický
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1912
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Gellner, František
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01032392

Systémová pole

ID 778044249a795ff1506ed4327480b5f3
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Gel
Pořadí 11
Soubory [O-Gel-11-1.png]

Přímý odkaz na lístek