Atributy lístku

Editační pole

OCR B u r i a n,' Vlastimil
Vlastimil Burian: Pohádky Vlasty Buriana. Díl 11+ / Ilustrace J. Lady 7 Praha/ Pokrok 1928
Rf: If. /=^Irma J. Fischerová 7, Druhý díl pohádek Vlasty Buriana /"Národní Osvobození 1928, 8. 354, 5,' 23/12 1928 /
O.Sch.'
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Národní Osvobození
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1928
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Burian, Vlasta
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01020395

Systémová pole

ID 7e0f9e1d38473394efe3d05cb45bdc4b
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Burian, H. V
Pořadí 121
Soubory [O-Burian, H. V-121-1.png]

Přímý odkaz na lístek