Atributy lístku

Editační pole

OCR Silan , Janko
Viktor Kripner : Pěna a růže Z?/erae7 rraha, Wynů ;Voitěch hen5f otivy z Českého ráje /L Manou -or. otrava, 'ínihoVna l iterárního kruhu ; Zdenek opilka, J rní romance VeršeJ7 .irno,s Prána íiichter, Sebe aaeiaě
/"VeršeJ/ Bibliotéky Fondu J.2eyera svo4 ; Janko, Silan, Kuvici ^'ereJ7 Téhož Fondu
sv.pb
Rfi -pa- /jřrant. Seraf. Isska7 A Zvon 37. 1936-37. c.2, 27/28, 30/9 1936 /
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Zvon
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Silan, Janko
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jn19990007954

Systémová pole

ID 956e1ab7547c45f4df877ff1e4afef54
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Sika
Pořadí 20
Soubory [O-Sika-20-1.png]

Přímý odkaz na lístek