Atributy lístku

Editační pole

OCR Mixa^ Vojtěch^
Arne Novák: Čechischer Brief / ČlánekJ/ /= Prager Abendblatt 59, 1925, č.192, str. 3/4, 25/8 /
/.Výňatek ze stejnojmenného článku uveřejněného.-v berlínské revue Die Literatur /Das literarische Echo/; přehled o soudobé české románové tvorbě: K.M. Čapek /Vilém Rozkoč/, M.B. Bohnel /Chlapík/, Jar.Maria /Panstvo v taláru/, M.Majerová /Nejkrás-nější svět/, Fr.Šrámek /Žasnoucí voják/, VI.Vančura /Pekař Jan Marhoul/, v.Dyk /Tajemná dobrodruž
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Prager Abendblatt
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1925
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mixa, Vojtěch
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01081856

Systémová pole

ID 961e48fad8a0687c86c26e8082ba5465
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mixa
Pořadí 103
Soubory [O-Mixa-103-1.png]

Přímý odkaz na lístek