Atributy lístku

Editační pole

OCR xa, Vojtěch
O Ein hollSndisches Jahrbuch fur BjbUographie /jGlosa7 /= Prager Presse 5. 1925, M.-Ansg. č.14, str.6, 14/1 /
^*^Lustrum-vydání 1924 /díl V^/ katolického nizozemského na kladatelství Jaarlijksche Bocken-schouw, Het nederlandsche Bockhuis v Tilburgu, přináší bibliografii též české literatury let
>1. přehledu, úvodní
teratury jsou hodnoceni mj. Voj.Mixa, Vyšinutí a Fráňa Šrámek, Splav
národa; z české ii
J.M.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Prager Presse
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1925
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mixa, Vojtěch
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01081856

Systémová pole

ID 961e48fad8a0687c86c26e8082ba6fcf
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mixa
Pořadí 104
Soubory [O-Mixa-104-1.png]

Přímý odkaz na lístek