Atributy lístku

Editační pole

OCR M i xa, Vojtěch
v z. Z? V&adislav ZimaDoohází-li
V.Mixa v románě Vyšinutí ... /JPoznáaíka7 /rrZvon 26, 1925-26, č^, 112, 5/11 1925 /
/^Medtav^poznAcaca k idei románu V.Mixy
O.Soh.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Zvon
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1925
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mixa, Vojtěch
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01081856

Systémová pole

ID 961e48fad8a0687c86c26e8082ba896b
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mixa
Pořadí 107
Soubory [O-Mixa-107-1.png]

Přímý odkaz na lístek