Atributy lístku

Editační pole

OCR Líps,^
Mauriee Maeterlinck: Život včel /"Kniha o včelách 7 Přeložil V. Lípa. Praha, Neubert*l928
Rf: -a- /**=7 í- časopis agrárního stu-
dentstva 2, 1927-28, č. $, 75)
K Sch.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Časopis Musea království Českého
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1927
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mixa, Vojtěch
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01081856

Systémová pole

ID 961e48fad8a0687c86c26e8082bb1bc3
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mixa
Pořadí 114
Soubory [O-Mixa-114-1.png]

Přímý odkaz na lístek