Atributy lístku

Editační pole

OCR Zedníček, Prokop
V.M.J: Prokop Zedníček, Na dvo-
ře [Pohádky, písničky, říkadla]. 2.vyd. Praha, Ustřed.nakl.učit.českosl. 1927 [Ref.]
/= Úhor 16, 1928, č.6, str.99, 10.6./
V.P.
Přepis OCR -
Segmentace: Záhlaví -
Segmentace: Názvová část -
Segmentace: Bibliografická část -
Segmentace: Anotační část -
Segmentace: Excerptor -

Položkový rozpis

Bibliografický údaj / Zdroj / Název zdroje Úhor
Bibliografický údaj / Zdroj / Rok 1928
Anotační část / Odkazovaná osoba / Jméno Mixa, Vojtěch
Anotační část / Odkazovaná osoba / ID jk01081856

Systémová pole

ID 961e48fad8a0687c86c26e8082bb4ada
Stav Nový
Katalog Odkazová část
Skupina Mixa
Pořadí 117
Soubory [O-Mixa-117-1.png]

Přímý odkaz na lístek